Bao giờ “máu rừng” ngừng chảy?

ThienNhien.Net – Tỷ lệ che phủ rừng Việt Nam giảm đi đáng kế sau chiến tranh và sau những “công cuộc” đốt, chặt phá rừng ồ ạt, đặc biệt ở Tây Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc. Chúng ta đề ra chỉ tiêu nâng độ che phủ lên 43% đến 2010. Các ngành, các cấp đang nỗ lực phấn đấu, thi đua. Nhưng không thể đối chọi với một sự thực rằng lợi nhuận từ khai thác gỗ lậu thì rất cao, trong khi kiểm lâm thì rất mỏng, chế tài và các biện pháp thực hiện chưa đủ mạnh, đủ kiên quyết để xử lý. Thế nên, “gỗ” vẫn theo trâu, theo xe “vượt” đường khó về xuôi, rồi cả vượt biên sang ngoại quốc. Dọc cung đường Trường Sơn nổi tiếng. rừng vẫn bị tàn phá thê thảm.

lamtac


Ảnh chụp vào mùa hè năm 2007 tại huyện A Lưới – Thừa Thiên Huế.