Cái lò gạch

ThienNhien.Net – Nhu cầu về gạch để xây dựng không thể thiếu được trong cuộc sống của con người. Song những lò gạch kiểu cũ vừa kém hiệu quả về sử dụng nhiên liệu lại vừa gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, khi những cái lò gạch đó ở gần khu dân cư thì "thôi rồi, khỏi phải nói". Chủ trương thay đổi những chiếc lò gạch cũ bằng những lò cải tiến và ít gây ô nhiễm hơn là quả là vô cùng cần thiết.

Lò gạch