Vùng Thủ đô sẽ rộng gấp 13 lần Hà Nội hiện nay

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Vùng Thủ đô Hà Nội bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính Thủ đô Hà Nội và 7 tỉnh: Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam và Hòa Bình.

Vùng Thủ đô phát triển theo hướng vùng đô thị đa cực tập trung, lấy Thủ đô Hà Nội làm đô thị hạt nhân. Diện tích khoảng 13.436 km2, rộng gấp khoảng 13 lần Thủ đô Hà Nội hiện nay (920,97 km2), bán kính ảnh hưởng từ 100-150 km.

Theo quy hoạch, dân số toàn vùng khoảng 18-18,2 triệu người, trong đó, dân số đô thị tăng nhanh, từ 4,1-4,5 triệu người (năm 2010) lên 8,1-9,2 triệu người (năm 2020) và 14,4-15,4 triệu người (năm 2050). Năm 2050, bình quân diện tích đất đô thị là 115 m2/người.

Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ là một trung tâm chính trị, văn hóa – lịch sử, khoa học, giáo dục – đào tạo và du lịch lớn của cả nước.
Không gian vùng Thủ đô được phân thành 2 phân vùng chính: vùng đô thị hạt nhân và phụ cận; vùng phát triển đối trọng.

Trong đó, vùng đô thị hạt nhân là Thủ đô Hà Nội mở rộng, vùng phụ cận trong phạm vi 25-30 km tạo các vành đai xanh cung cấp sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm cho Thủ đô, phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống và dịch vụ du lịch văn hóa, sinh thái…; Vùng phát triển đối trọng trong phạm vi 30-60 km, hình thành theo 3 phân vùng lớn với các trung tâm tỉnh lỵ là các hạt nhân phát triển.

Thủ đô Hà Nội có hướng phát triển không gian theo 3 khu vực: Khu vực đô thị phía Nam sông Hồng, phía Bắc sông Hồng và phía Đông sông Hồng;

Các đô thị trung tâm tỉnh là Bắc Ninh, Hưng Yên và Phủ Lý; Thành phố Hải Dương là đô thị cấp vùng.

Vùng trọng điểm công nghiệp của vùng Thủ đô Hà Nội chủ yếu tập trung vào khu vực phía Đông, từ vùng đô thị trung tâm nối ra Hải Phòng và Quảng Ninh.

Cũng theo quy hoạch, các cơ sở sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm sẽ được di chuyển ra xa nội thành với các biện pháp đồng bộ bảo vệ môi trường. Việc di chuyển này gắn với hình thành các khu đô thị vệ tinh, khu đô thị mới như khu Bắc Thăng Long, Nam Thăng Long, Bồ Đề (Gia Lâm), Yên Viên.