Sóc Trăng: Trồng lúa… dưới ao

Hiện nay, nhiều nông dân Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) cho biết đã tìm ra giải pháp trồng lúa dưới ao tôm sú đạt hiệu quả. Đây là mô hình luân canh lúa-tôm sú theo hướng GAP ngay trên vùng đất nhiễm phèn, mặn.

Năm 2007 dự án nâng cao chất lượng cây trồng, vật nuôi tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện hơn 1.300 ha với 3 giống lúa thơm chủ lực là ST3, ST5, ST10 trong vùng luân canh lúa-tôm sú ở 3 xã thuộc huyện Mỹ Xuyên; năng suất đạt bình quân 5,77 tấn/ha, cao hơn 0,8-1 tấn/ha so với trước.

Các cán bộ nông nghiệp địa phương cho rằng, mô hình đã tái khẳng định khả năng thích ứng của giống lúa mới chất lượng và năng suất cao.

Hơn nữa sau mùa lúa, môi trường được cải thiện và thả nuôi tôm sú ít bị dịch bệnh. Nông dân Mỹ Xuyên còn cho biết, trước đây mô hình này từng thực hiện với giống lúa IR 42 nhưng gặp thất bại vì sâu rầy phá hại.