Vì cộng đồng và gia đình bạn – hãy hưởng ứng tiết kiệm điện

ThienNhien.Net – Với khả năng cung cấp nguồn điện còn nhiều hạn chế của Việt Nam hiện nay, việc sử dụng tiết kiệm điện của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và mỗi ngành có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Có thể nói www.tietkiemnangluong.vn là trang tin điện tử đầu tiên tại Việt Nam cung câp thông tin về tất cả các lĩnh vực liên quan trực tiếp và gián tiếp đến tiết kiệm điện.


Trang thông tin về tiết kiệm năng lượng được xây dựng để truyền tải những thông tin về tiết kiệm điện đến đông đảo bạn đọc, tuyên dương các đơn vị có thành tích trong cuộc vận động tiết kiệm điện và phê bình, góp ý đối với các đơn vị sử dụng lãng phí nguồn tài nguyên của đất nước.

Đồng thời, bạn cũng có thể tìm thấy ở đây các thông tin tuyên truyền về tiết kiện điện và hướng dẫn sử dụng điện hợp lý, hiệu quả; giới thiệu chủ trương tiết kiệm điện của Chính phủ, Nhà nước, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) thông qua các văn bản, quy định, Luật, nghị định…

Đáng chú ý là website này đã trở thành một diễn đàn tương tác trực tuyến giữa bộ phận yêu cầu về sử dụng điện điện tiết kiệm với bộ phận sử dụng điện như các cơ quan hành chính, doanh nghiệp, nhân dân, nơi trao đổi các vấn đề chuyên sâu mang tính khoa học và ứng dụng cao thuộc lĩnh vực tiết kiệm điện

Với thông điệp: Tiết kiệm điện để bảo vệ chính bạn, con cháu bạn, bảo vệ môi trường và gìn giữ nguồn tài nguyên thiên nhiên, duy trì sự phát triển bền vững cho cộng đồng, trang web tiết kiệm điện đã trở thành cẩm nang thông tin hữu ích cho mọi khách hàng sử dụng điện.
Bạn có thể truy cập tại: www.tietkiemnangluong.vn