Hội nghị toàn cầu về đại dương, vùng bờ và hải đảo 2008

Hội nghị lần này sẽ diễn ra từ 3-11/04/2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kết hợp với Diễn đàn toàn cầu về đại dương, vùng bờ và hải đảo tổ chức.

Hội nghị sẽ bàn về các vấn đề quản lý hệ sinh thái và quản lý tổng hợp vùng bờ và đại dương, quản lý Nhà nước các vùng biển ngoài ranh giới tài phán quốc gia, đa dạng sinh học biển và mạng lưới các khu bảo tồn biển…

Hội nghị lần này cũng góp phần quảng bá hình ảnh “Một Việt Nam biển”, tạo điều kiện cho các cán bộ Việt Nam tiếp cận và chia sẻ các thông tin, kinh nghiệm quản lý về biển và đại dương tiên tiến nhất, thúc đẩy việc thực hiện chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, trong đó có mục tiêu “Việt Nam sẽ phấn đấu trở thành một quốc gia mạnh về biển và giàu lên từ biển”.