Gấu nuôi nhốt trái phép ở Quảng Ninh

Mặc dù Việt Nam đã đưa ra nhiều điều luật nghiêm khắc và hiệu quả để bảo vệ động thực vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng nhưng 80 con gấu ngựa bị phát hiện nuôi nhốt trái phép vào tháng 09/2007 ở Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh lại không bị tịch thu và xử lý theo luật pháp Việt Nam. Hiện nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu nào để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật này.