Chiến dịch mùa hè về Quản lý rác thải

ThienNhien.Net – Vào đầu tháng 6 vừa qua, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) cùng với Công ty TNHH Xi măng holcim Việt Nam (HLV), đã khởi động Chiến dịch mùa hè về Quản lý rác thải. Đây là dịp để khuyến khích cộng đồng tích cực tham gia bảo vệ môi trường mà cụ thể ở đây là quản lý rác thải.


Tại lễ phát động chiến dịch, sau các phát biểu của đại diện IUCN và HLV là hoạt động trồng cây và thu gom rác, nhằm khởi động chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng kéo dài trong một tháng về “Quản lý rác thải và bảo vệ môi trường”. Chiến dịch này được xây dựng nhằm nâng cao kiến thức và thúc đẩy thay đổi hành vi con người về thu gom, phân loại và giảm rác thải sử dụng.

Chiến dịch này đã tạo ra sự phấn khởi trong cộng đồng. Vì những lý do an toàn, việc thu gom rác thải ban đầu chỉ do thanh niên và tình nguyện viên công ty Holcim tiến hành, nhưng sau khi tham dự lễ khởi động người dân địa phương cũng tham gia. Họ cho biết đây là hoạt động thiết thực và cảm thấy thích thú.

Chiến dịch đang được cộng đồng địa phương xung quanh bốn trạm nghiền xi măng Công ty Holcim thực hiện, một nhà cung cấp xi măng với khoảng 1.500 lao động tại Việt Nam. Với khẩu hiệu “Vì tương lai, hãy thu gom (giảm thiểu), tái sử dụng, tái chế”, chiến dịch là một hoạt động trong thoả thuận bốn năm giữa IUCN và HVL nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội và môi trường của nhà sản xuất xi măng.

IUCN và HVL đã thực hiện các hoạt động ở các cơ sở sản xuất của Holcim song song với chiến dịch, cụ thể là chương trình đào tạo cho người dân địa phương làm quen với nhiều loại rác thải sinh hoạt khác nhau và những thách thức đối với việc xử lý chúng. Tiếp đến là các bài trình bày về bảo vệ môi trường, kỹ năng truyền thông cho các cán bộ cộng đồng những người quản lý chiến dịch mùa hè này.

Sau lễ khởi động tại bốn cơ sở sản xuất của Holcim, được tổ chức vào ngày Môi trường Thế giới của Liên Hiêp Quốc, mỗi một xã sẽ được chia thành bốn nhóm gia đình để tham gia vào cuộc thi về hoạt động giáo dục cộng đồng.

Để học về quản lý rác thải theo cách dễ nhớ và đáng nhớ, các nhóm hộ gia đình sẽ được chấm điểm về phân loại rác thải tại nguồn, dọn vệ sinh từ hộ gia đình đến các xã, các nhóm thảo luận về quản lý rác thải, xả thải và bảo vệ môi trường sẽ diễn ra từ tháng 6 đến đầu tháng 7.

Chiến dịch kết thúc tốt đẹp với cuộc thi tại bốn cơ sở sản xuất của Holcim. Bên cạnh việc chấm điểm cho các nhóm cộng đồng sau một tháng thực hiện hoạt động, ban giám khảo sẽ trao giải thưởng cho phần trả lời câu hỏi, tiểu phẩm hoặc trình diễn thời trang mà người dân trình bày.

Chiến dịch 2009 là một trong ba chiến dịch nâng cao nhận thức sẽ được tổ chức hàng năm theo dự kiến giữa IUCN VN và HVL.