Phát động cuộc thi ảnh về biến đổi khí hậu

Hội đồng Anh vừa phát động cuộc thi ảnh về biến đổi khí hậu mang tên “Biến đổi khí hậu – Góp bàn tay nhỏ bé”, với thời hạn nộp bài thi từ ngày 21/03 đến 04/04.

Để tham gia cuộc thi ảnh, người dự thi phải đăng đăng ký là thành viên của trang web Climate Cool tại địa chỉ http://community.britishcouncil.org/aylcf.

Mỗi người dự thi được gửi một bài dự thi gồm từ 1-5 ảnh gốc, chưa được đăng tải hoặc tham gia ở các cuộc thi khác. Các
bức ảnh phải đáp ứng được những tiêu chí như chủ đề phù hợp với yêu cầu của cuộc thi, lời chú thích ảnh phù hợp, có tính độc đáo, sáng tạo; tìm được yếu tố bất ngờ, thu hút được sự chú ý.

Với các bức ảnh gửi tham gia, Hội đồng Anh được quyền sao chép và triển lãm trong các chương trình truyền thông, quảng cáo, xuất bản, đăng tải trên internet. Các bức ảnh có thể được sử dụng cho triển lãm vòng quanh khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.