Thả động vật hoang dã về Vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát

ThienNhien.Net – Ngày 16/11/2007, Trạm Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã TP.HCM, thuộc Chi Cục Kiểm Lâm TP.HCM và Tổ chức Wildlife at Risk (WAR) đã tiến hành thả 43 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Trong số các cá thể được thả về rừng, bao gồm 18 cá thể rùa núi vàng (Elongated Tortoise – Indotestudo elongate), 5 cá thể rùa hộp lưng đen (Asian Box Turtle – Cuora amboinensis), 4 cá thể rùa đất lớn (Giant Pond Turtle – Heosemys grandis), 1 cá thể rùa cổ bự (Black Marsh Turtle – Siebenrockiella crassicollis) và 15 cá thể kỳ đà vân (Bengal Monitor – Varanus bengalensis).

Địa điểm thả là Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, Tây Ninh nơi có hệ sinh thái rừng thường xanh trên đất thấp (tropical rainforest on lowlands), thích hợp với tập tính và nhu cầu sinh thái của các loài động vật hoang dã này.

Đây là những cá thể động vật hoang dã do Chi cục kiểm lâm TP.HCM tịch thu từ các đối tượng buôn bán trái phép, được Tổ chức WAR cứu hộ trong hơn 6 tháng để phục hồi sức khoẻ, khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên.

Thời gian cứu hộ 6 tháng cũng là để chữa trị các mầm bệnh có thể có trong quá trình vận chuyển, buôn bán trái phép, tránh lây lan đến các quần thể sinh vật tự nhiên.