5 hành động ưu tiên để bảo tồn hổ ở Việt Nam

ThienNhien.Net – Cuối tuần qua, Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học (thuộc Tổng Cục Môi trường, Bộ Tài nguyên – Môi trường) đã tổ chức buổi họp thông báo kết quả của Hội thảo Toàn cầu về Hổ tại Nepal. Hội thảo Toàn cầu về hổ diễn ra tại Kathmandu, thủ đô Nepal từ ngày 27–30/10/2009 với gần 300 đại biểu tham dự, gồm đại diện nhiều tổ chức quốc tế có liên quan như: Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF); Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã (WCS)… và đại biểu của các nước có hổ đang sinh sống, trong đó có Việt Nam.


Tại Hội thảo này, sau khi trình bày Báo cáo về tình hình thực trạng loài hổ ở trong nước, đoàn Việt Nam đã đề xuất 5 hành động ưu tiên để bảo tồn hổ ở Việt Nam như sau: 1.Điều tra hiện trạng và đề xuất các giải pháp về bảo tồn hổ; 2. Thành lập nhóm công tác liên bộ về cưỡng chế thực hiện pháp luật về bảo tồn các loài hoang dã; 3. Xây dựng quy chế quản l‎ý và giám sát các cơ sở nuôi nhốt hổ; 4. Thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức, đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi hành vi xã hội trong bảo tồn thiên nhiên; 5. Xây dựng cơ chế tài chính bền vững cho việc bảo tồn hổ.

Đề xuất 5 hành động ưu tiên này, đoàn Việt Nam cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp thực hiện liên Bộ: Bộ Tài nguyên – Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công an; Bộ Thông tin và Truyền thông… và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong các hoạt động bảo tồn hổ ở Việt Nam.

Hội thảo đã thống nhất đưa ra 15 khuyến nghị vì mục đích bảo tồn loài hổ, trong đó có những khuyến nghị mang tính cấp bách: Cần nghiêm ngặt bảo vệ loài hổ hoang dã và khu vực sinh sản tự nhiên của động vật này; dừng ngay các dự án xây dựng cơ bản ở những nơi có hổ sinh sống, tránh hỗ trợ tài chính đối với các dự án phát triển có ảnh hưởng đến khu vực sống của hổ; chú ý‎ đến những yếu tố phát triển bền vững và công nghệ thích hợp để hạn chế mâu thuẫn giữa con người và hổ…

Ths. Hoàng Thanh Nhàn, cán bộ Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học cho biết: Vào tháng 1/2010 sẽ diễn ra Hội nghị Bộ trưởng (các nước có hổ) tại Thái Lan, đây là hội nghị cấp cao bàn về các giải pháp bảo tồn loài hổ. Hi vọng qua hội nghị này, hổ ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung sẽ có được điều kiện bảo tồn tốt nhất.