ASEAN lập mạng lưới kiểm nghiệm thủy sản

Đại diện các nước Đông Nam Á vừa thảo luận về việc thiết lập mạng lưới kiểm nghiệm, kiểm chứng ASEAN trong lĩnh vực thuỷ sản. Dự án có sự giúp đỡ của Chương trình ASEAN – EU về hỗ trợ hội nhập khu vực – Pha II (gọi tắt APRIS II).

Mạng lưới này nhằm đảm bảo kết quả phân tích giữa 2 khối nước đạt trình độ tương đương, từ đó hướng tới công nhận kết quả lẫn nhau. Lập mạng lưới kiểm nghiệm, kiểm chứng sẽ làm tăng độ tin cậy về chất lượng thủy sản. Đến nay, đã có 7 nước trong khối ASEAN đăng ký lập 15 phòng kiểm nghiệm, kiểm chứng thuỷ sản, trong đó riêng Việt Nam đăng ký 6 phòng.

Đại diện Bộ NN&PTNN đánh giá: Nếu có phòng kiểm nghiệm, kiểm chứng ASEAN thì thuỷ sản Việt Nam và các nước khu vực sẽ có độ tin cậy cao hơn về chất lượng. Đây còn là tiền đề quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm thuỷ sản các nước ASEAN, công nhận lẫn nhau về kết quả kiểm nghiệm, tránh kiểm tra 2 lần và giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp.

Kết quả thảo luận về việc thành lập mạng lưới kiểm nghiệm, kiểm chứng ASEAN trong lĩnh vực thủy sản sẽ được Ban Thư ký tổng hợp đệ trình lên APRIS và lãnh đạo các nước ASEAN. Quyết định cuối cùng sẽ được công bố tại cuộc họp thường niên của lãnh đạo các nước trong khối, có thể vào năm 2008.