Hội thảo thử nghiệm phân vi sinh Biogro

Viện Nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, trường Đại học Cần thơ phối hợp cùng nông dân thực hiện thử nghiệm phân vi sinh Biogro tại 3 tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, qua 3 vụ lúa, kể từ vụ đông xuân 2005-2006.

Qua thí nghiệm so sánh hiệu quả sử dụng phân vi sinh Biogro với phân vô cơ cho thấy: việc sử dụng phân vi sinh kết hợp nhằm tiết kiệm phân vô cơ trong sản xuất lúa đã giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, tăg năng suất qua đó tăng lợi nhuận, và thân thiện với môi trường (do sử dụng ít phân đạm, ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật).

Hội thảo diễn ra ngày 09/10/2007, tại Trạm Khuyến nông huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long thu hút 80 đại biểu là nông dân, trong và ngoài tỉnh, các cán bộ dự án và đoàn chuyên gia nước ngoài đến khảo sát, đánh giá cuối kỳ Dự án “Hiệu quả sử dụng phân vi sinh BioGro trong sản xuất lúa” do Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Úc (ACIAR) tài trợ.