Tăng cường quản lý công tác bảo vệ môi trường tại các KCN ở Thanh Hóa

Trong hai ngày 08 và 09/10/2007, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành giám sát tại UBND TP Thanh Hóa, Khu Công nghiệp Lễ Môn về việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) tại đô thị và các khu công nghiệp.

Lãnh đạo TP. Thanh Hóa đã báo cáo việc thực hiện Luật BVMT trên địa bàn tỉnh từ năm 2005 đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hiện trạng môi trường thành phố như chất lượng nước mặt, nước ngầm, không khí, tiếng ồn có chiều hướng ô nhiễm gia tăng hệ thống cống mương thoát nước chung (69 km) đang bị xuống cấp, không đáp ứng tiêu thoát nước. Việc quản lý giết mổ, kinh doanh thực phẩm tươi sống chưa được coi trọng, hoạt động tự phát…

Tại Khu Công nghiệp Lễ Môn, sau khi đi kiểm tra thực địa hệ thống xử lý chất thải của một số doanh nghiệp và hệ thống xử lý  chung, đoàn đã nghe lãnh đạo của Ban Quản lý báo cáo về tình hình thực hiện Luật BVMT của 19 doanh nghiệp hiện đang sản xuất và kinh doanh trong khu công nghiệp.

Khu Công nghiệp Lễ Môn cần tiếp tục khắc phục, hoàn thiện tốt hệ thống xử lý nước thải chung của khu có công suất 2.200 m3/ngày, đêm, sớm đưa vào hoạt động đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc các khu công nghiệp trong tỉnh phát triển sản xuất phải gắn với BVMT tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại, công nghệ mới để nâng cao công suất, hiệu suất dây chuyền, nhằm giảm thiểu các loại chất thải ra môi trường triển khai xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng và phát động các doanh nghiệp tích cực trồng cây xanh, nhằm giảm thiểu ô nhiễm, làm trong lành môi trường khu công nghiệp.