Gần 2 triệu ha đất lâm nghiệp bị suy thoái

Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hiện trên cả nước có gần 2 triệu ha đất lâm nghiệp bị suy thoái nghiêm trọng và hơn 2 triệu ha đất đang sử dụng khác có nguy cơ bị thoái hóa cao.

Theo đánh giá được cơ quan này đưa ra tại hội thảo đánh giá giữa kỳ chương trình đối tác quản lý đất lâm nghiệp bền vững giai đoạn I ở Việt Nam, tổ chức ngày 04/10, tại Hà Nội, kết quả khảo sát tại khu vực Tứ giác Long Xuyên và các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Sơn La  từ tháng 4 đến tháng 9, cho thấy, tình trạng thoái hóa đất đai tại các địa phương đang ngày càng gia tăng. 

Những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do quy hoạch sử dụng đất chưa tốt; việc giao đất, giao rừng cho người dân ở nhiều địa phương thực hiện rất chậm, đồng thời sự phối hợp liên ngành trong thực hiện quản lý sử dụng đất đai kém.

Do đó, giai đoạn I của chương trình quản lý đất lâm nghiệp bền vững ở Việt Nam được các đối tác của ngành lâm nghiệp Việt Nam như Quỹ Môi trường Toàn cầu, Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp, Ngân hàng Thế giới… xác định tập trung cải thiện các nguyên nhân trên. 

Việc thực hiện chương trình sẽ được tiếp tục theo hướng tham mưu cho Chính phủ và các cơ quan liên quan xây dựng và nâng cao năng lực về mặt thể chế, chính sách, kỹ thuật, tài chính để đảm bảo quyền sử dụng đất lâm nghiệp ổn định cho các cá nhân và tổ chức, đồng thời gắn với giảm nghèo cho người dân tại các khu vực có đất đai bị thoái hóa.