Buộc di dời đối với các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng

Ảnh minh họa: Thao Lan/monre.gov.vn
Ảnh minh họa: Thao Lan/monre.gov.vn

ThienNhien.Net – UBND TPHCM vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở – ngành liên quan, UBND các quận – huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh công tác thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp, khai thác khoáng sản.

Ngoài ra, thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, có biện pháp tạm thời đình chỉ hoạt động, cấm hoạt động, buộc di dời đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kéo dài. Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý và BVMT tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp; chỉ cho phép xây dựng hoặc khởi công công trình xây dựng nhà máy đối với các dự án trong khu công nghiệp đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết BVMT được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.