Tuyển Tư vấn quốc tế và tư vấn quốc gia cho chương trình TTHRDP

Chương trình phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế (TTHRDP) đang cần tuyển Tư vấn quốc tế và tư vấn quốc gia để đánh giá tác động hệ thống hạ tầng cơ sở nông thôn và hoạt động tưới nước tại Phong Điền, Hương Trà và Hương Thuỷ. Thông tin chi tiết như sau:

The Thua Thien Hue Rural Development Programme is funded by the Governments of Vietnam and Finland. The Programme is working in three districts in Thua Thien Hue Province (Phong Dien, Huong Tra, and Huong Thuy).

The Programme is currently looking for one international and one national consultant to undertake an impact evaluation of the rural infrastructure and irrigation activities.

Please visit the Programme website http://www.tthrdp.org/?page_id=66 for Terms of Reference and instructions on how to apply.