VNPUD tuyển Điều phối viên

Mạng lưới những người sử dụng ma túy tại Việt Nam (The Vietnam Network of People who use drugs – VNPUD) tuyển 01 Điều phối viên làm việc tại Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 25/07/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.