NPA tuyển Biên/phiên dịch

Tổ chức Norwegian People’s Aid (NPA) cần tuyển 01 Biên/phiên dịch, làm việc tại Quảng Trị.
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email recruitment.vn@npaid.org
Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2016
Thông tin chi tiết xem tại đây.