Thanh Trì: Trồng rau sạch bằng nước sông Hồng

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, địa phương này đang thực hiện dự án lấy nước từ sông Hồng tưới rau, nhằm đưa Thanh Trì thành nơi sản xuất rau sạch hàng đầu của Hà Nội. Theo đó, giải pháp tạo nguồn nước cho sản xuất rau sạch đối với vùng rau ngoài bãi, chính là nước sông Hồng và nước lấy từ các giếng khoan. Còn đối với vùng rau trong đồng, sẽ lấy nước từ sông Hồng thông qua kênh Hồng Vân và hệ thống sông Nhuệ, cùng các giếng khoan.

Hiện nay, 3 xã sản xuất rau vùng bãi của huyện Thanh Trì đang sử dụng 100% nguồn nước sông Hồng tưới cho 358,8ha diện tích trồng rau. Trong khi đó, 12 xã sản xuất rau trong đồng của huyện này lại sử dụng 100% nguồn nước tưới từ sông Tô Lịch, sông Nhuệ và các ao hồ tưới cho 818,8ha diện tích trồng rau.

Ông Nhàn, phó chủ tịch huyện Thanh Trì cho biết, lượng nước lấy từ sông Tô Lịch và sông Nhuệ bao giờ cũng được các xã bơm vào các ao, hồ chứa nước, hệ thống kênh mương tưới cho lắng đọng 1 -2  ngày, rồi mới tưới cho rau.

Các xã trong đồng sẽ được quy hoạch thành từng vùng sản xuất chuyên canh rau muống, rau cần, cải xoong, rau cải các loại… trên cơ sở đã có quy hoạch đầu tư hệ thống nước sạch, phấn đấu cho toàn bộ diện tích trồng rau trong đồng đều được công nhận là vùng sản xuất rau an toàn- ông Nhàn nói.

Ông Nhàn cũng cho biết, hiện nay Thanh Trì đang thí điểm trồng gần 7ha rau an toàn có thương hiệu mã vạch tại xã Yên Mỹ. Dự kiến năm 2006 đến 2007 Thanh Trì sẽ nhân rộng mô hình này từ 7ha lên 60ha và kế hoạch sẽ xây dựng tiếp ở các xã còn lại để đến năm 2010 huyện Thanh Trì sẽ có 200ha sản xuất rau an toàn có thương hiệu mã vạch.