An Giang: Cải thiện ô nhiễm môi trường

An Giang đang nỗ lực cải thiện môi trường bằng nhiều biện pháp tổng hợp, nhất là việc tăng cường thu gom chất thải, nước thải ở các khu công nghiệp và nuôi trồng thủy sản tập trung.

Tỉnh đã triển khai thử nghiệm mô hình xử lý nước thải khu dân cư kinh 13, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú; phối hợp với Viện nước và Công nghệ môi trường triển khai mô hình xử lý sinh học tại khu dân cư Cua Ông Cải, khu vực Búng Bình Thiên, huyện An Phú, đồng thời thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung 3.000 m3/ngày cho khu công nghiệp Bình Long.

Tỉnh cũng đã hỗ trợ ngành y tế đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho 100% bệnh viện trên địa bàn, hiện đã có 8/15 bệnh viện công lập đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải.

An Giang còn tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trong xử lý rác thải, đầu tư 4 xe thu gom, 9 thùng chứa rác và 2 thùng phun xịt chế phẩm EM để thí điểm quản lý, thu gom, xử lý rác thải tại 2 xã Vĩnh Khánh (Thoại Sơn) và Khánh Hoà (Châu Phú), qua đó thu hút 1.345 hộ thu gom được 90% lượng rác mỗi ngày tập kết đúng nơi qui định. Tỉnh mở rộng mô hình này thêm 2 huyện An Phú và Tri Tôn.

Tuy vậy, theo thống kê của ngành chức năng An Giang, bất cập nhất hiện nay là trên 1.400 ha nuôi thủy sản tự phát trên đất lúa đang làm nước kênh rạch bị nhiễm bẩn, cộng thêm 1.006 kho thuốc bảo vệ thực vật đã và đang là nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hiện nay ở địa phương.