Thùng rác bỏ hoang

Đây là cảnh thùng rác của Công ty môi trường đô thị huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng do độc giả quay và tải lên trang clip.vn.