Hướng tới “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam”

ThienNhien.Net – Với mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, hải đảo, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ chủ quyền quốc gia, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên môi trường biển trong các ngành, lĩnh vực biển và hải đảo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TƯ 4 khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến 2020, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang khẩn trương xây dựng Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

Theo tinh thần Nghị định 25/2009/NĐ-CP ngày 06/03/2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, Tổng cục đã phối hợp với Vụ Thi đua Khen thưởng của Bộ xúc tiến việc tổ chức “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam” để hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới (08/06/2009).

Bắt đầu từ năm 2009, Tuần lễ này sẽ được tổ chức thường niên (01-08/06) gồm nhiều hoạt động, sự kiện và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, có nội dung đến phát động thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đưa ra các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật nhằm khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên biển, bảo vệ môi trường biển, đảo, quảng bá những hình ảnh đẹp, những tiềm năng thế mạnh của biển trong phát triển kinh tế, vai trò, vị trí chiến lược của biển trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ …

Đặc biệt, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm nay sẽ diễn ra đồng thời với thời gian tổ chức cuộc thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động và đang thu hút được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp này, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam dự kiến tổ chức một số hoạt động như: Triển lãm ảnh “Vùng, bờ và cộng đồng ven biển” để lựa chọn một số bức ảnh gửi PEMSEA (Chương trình hợp tác về quản lý môi trường cho các biển Đông Á) và trao giải thưởng cho người bình chọn những bức ảnh đẹp và có ý nghĩa nhất về biển và hải đảo; Đêm giao lưu ca nhạc “Biển đảo quê hương” -một trong số các hoạt động hưởng ứng tuần lễ đang được chuẩn bị nhằm giao lưu, gặp gỡ và trao đổi những kiến thức quý giá xung quanh vấn đề biển và hải đảo và chào mừng Đại hội Công đoàn của Tổng cục và của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cũng có kế hoạch làm việc để nắm bắt tình hình và thúc đẩy quản lý tổng hợp về biển và hải đảo tại một số địa phương ven biển miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

“Biển Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu” sẽ là chủ đề của buổi toạ đàm tổ chức vào Ngày Đại dương Thế giới 08/06/2009 với sự tham gia của một số nhà khoa học và đại diện một số địa phương có biển tham gia toạ đàm. Đây là chủ đề đang có ảnh hưởng tới đời sống xã hội; thảm họa tự nhiên như hạn hán, lũ lụt, nước biển dâng đã, đang và sẽ còn gây nhiều thiệt hại trong tương lai.

Sau hơn một năm đi vào hoạt động, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã bước đầu chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về biển và hải đảo Việt Nam, từng bước đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển; khai thác và sử dụng hợp lý bền vững tài nguyên môi trường biển hải đảo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến 2020.