Thanh Hóa: Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa triển khai kế hoạch, nội dung tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/06) năm 2008 của UBND tỉnh đến tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm nay “Hãy thay đổi thói quen, hướng đến một nền kinh tế ít các-bon”.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng và những tác hại do việc sử dụng các-bon trong sản xuất, sinh hoạt, như: phát động và tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực tại các địa phương, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị cải tiến lò đun nấu than bằng các lò đốt thân thiện với môi trường hoặc thay thế việc đun nấu bằng than, hạn chế và thay thế nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ, ngăn chặn việc chặt phá rừng, khuyến khích sản xuất, sử dụng các nguyên liệu có nguồn gốc không phải từ gỗ…

Vận động nhân dân thực hiện có kết quả chương trình quốc gia về phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; phòng ngừa, ngăn chặn nạn đốt rừng, phục hồi nhanh chóng hệ sinh thái rừng ngập mặn; trồng cây xanh tại công sở, cơ quan, đơn vị, trường học đến các hộ gia đình… nhằm huy động mọi tầng lớp nhân dân bảo vệ môi trường không khí, giảm phát thải khí nhà kính; sử dụng nguồn năng lượng tái tạo như: năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối.