FAO hỗ trợ 257 nghìn USD nâng cao chất lượng lúa giống

Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO) sẽ tài trợ 257.000 USD để thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực cải tiến nguồn hạt giống và sản xuất lúa để bảo đảm an toàn lương thực ở vùng đồi núi cao Việt Nam”. Dự án này sẽ được thực hiện ở 5 tỉnh, gồm Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Quảng Nam và Gia Lai trong thời gian 2 năm (2007-2009).

Mục đích của dự án này nhằm cải thiện chất lượng giống để tăng năng suất cây trồng; quản lý và bảo tồn giống lúa chất lượng cao ở vùng đồi núi cao Việt Nam, đồng thời tiếp thị cho các sản phẩm gạo chất lượng cao của miền núi, nơi có diện tích trồng lúa khoảng 1 triệu héc-ta nhưng lại cho năng suất trung bình thấp.