Hội thảo về các khu dự trữ sinh quyển, di sản thế giới

Uỷ ban quốc gia UNESCO của Việt Nam và UBND thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Hội thảo quốc gia về mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển, khu di sản và công viên địa chất tại Cát Bà từ ngày 10 đến 12/08.

Với nhiều nội dung chuyên đề như “Thập kỷ giáo dục phát triển bền vững”, “Những thách thức và cơ hội trong việc quản lý các khu dự trữ sinh quyển, khu di sản và công viên địa chất thế giới trong bối cảnh xã hội biến động và phát triển”, “Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà, mô hình thí điểm về học tập vì sự phát triển bền vững”, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý, khai thác và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển và di sản thế giới theo hướng phát triển bền vững tại các vùng trong cả nước.
 
Đây là một trong các hoạt động khẳng định sự cam kết với quốc tế trong lĩnh vực giáo dục vì sự phát triển bền vững cũng như trong việc bảo tồn, phát triển mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển, di sản thế giới và công viên địa chất của Việt Nam mà bắt đầu từ khu dự trữ sinh quyển Cát Bà, nơi được chọn làm mô hình học tập thí điểm vì sự phát triển bền vững để rút kinh nghiệm nhân rộng ra toàn quốc.
 
Đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng khẳng định ý thức trách nhiệm của thành phố trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các tiềm năng, lợi thế; kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế với bảo tồn các giá trị của nó, quyết tâm xây dựng thành công thí điểm mô hình phòng thí nghiệm học tập theo hướng phát triển bền vững.