Rừng ngập mặn ở Hạ Long bị xâm phạm

Rừng ngập mặn trong vùng đệm phòng hộ của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đang bị xâm phạm nghiêm trọng do tốc độ đô thị hóa và các hoạt động kinh tế thiếu quy hoạch của người dân địa phương.

Hiện nay diện tích rừng ngập mặn ở thành phố Hạ Long chỉ còn gần 477ha, giảm tới gần một nửa so với đầu năm 2006 (hơn 903ha), chủ yếu do tình trạng đổ đất lấn biển để đô thị hóa, do người dân đổ xô làm đầm nuôi trồng thủy sản  và chặt phá rừng bừa bãi.Để ngăn chặn tình trạng trên, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long đang triển khai nhiều giải pháp bảo vệ rừng, đẩy mạnh trồng rừng, xử lý kiên quyết các vi phạm về phá rừng, khai thác lâm sản trái phép và thu hồi diện tích rừng bị lấn chiếm.