Dừng hoạt động môtô nước trên vịnh Hạ Long

Chiều 06/08, ông Ngô Hùng, Trưởng ban Quản lý vịnh Hạ Long, cho biết, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chính thức có văn bản gửi các cơ quan quản lý và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trong tỉnh yêu cầu dừng hoạt động môtô nước trên vịnh Hạ Long.

Đây là chủ trương nhằm thực hiện khuyến nghị của UNESCO gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về những hoạt động có thể ảnh hưởng đến cảnh quan, giá trị địa chất địa mạo của vịnh Hạ Long.
Cũng nằm trong kế hoạch tuyên truyền, vận động bầu chọn cho vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan tự nhiên thế giới, bên cạnh chính sách đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, vệ sinh môi trường của vịnh Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản về việc quản lý chặt chẽ hoạt động nuôi trồng thủy sản trên vịnh Hạ Long.
Theo đó, Quảng Ninh sẽ dừng việc cho phép những chủ hộ từ tỉnh ngoài đến lập nhà bè, nuôi trồng thủy sản trên vịnh và dần tìm cách đưa những chủ nhà bè là dân gốc lên bờ để an cư. Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ xử lý những dự án phát triển đô thị chậm tiến độ hoặc có tác động xấu đến môi trường di sản và không phê duyệt thêm dự án mới.