Giải quyết giấy phép hoạt động khoáng sản còn tồn đọng

ThienNhien.Net – Đó là một trong những mục tiêu của Cục Địa chất và Khoáng sản (ĐC&KS) Việt Nam đặt ra cho công tác rà soát, thẩm định hồ sơ giấy phép hoạt động khoáng sản, nhất là các hồ sơ phức tạp đang tồn đọng từ nhiều năm nay.


Để thực hiện tốt việc thẩm định, cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trong thời gian tới, Cục ĐC&KS đang hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về địa chất-khoáng sản, trong đó kế hoạch thực hiện trong năm nay là hoàn thành đúng tiến độ thời gian và chất lượng Luật Khoáng sản (sửa đổi); hoàn thiện nội dung pháp luật về sở hữu tài nguyên khoáng sản theo Chương trình công tác của Đảng đoàn Quốc hội; hoàn thiện “Quy chế hoạt động của hội đồng thẩm định hồ sơ khai thác, chế biến và đóng cửa mỏ khoáng sản”.

Cục ĐC&KS tổng kết mô hình hoạt động Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả để xây dựng Quy chế hoạt động (sửa đổi) của Văn phòng; hoàn chỉnh Dự thảo Thông tư Liên tịch Bộ TN&MT – Bộ Tài chính về “Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị và phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả đánh giá tiềm năng, thăm dò khoáng sản bằng nguồn vốn nhà nước”; tổ chức thực hiện có hiệu quả “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”…

Bên cạnh đó, Cục ĐC&KS cũng giải quyết cấp giấy giới thiệu đọc, tham khảo, sao chụp tài liệu; xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật đưa ra nước ngoài; tổ chức tiếp nhận – trả hồ sơ giấy phép hoạt động khoáng sản tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Cục ĐC&KS rà soát nội dung giấy phép khai thác, quyết định giao khu vực khai thác mỏ, đăng ký khai thác mỏ đối với khoáng sản, như sắt, thiếc, apatit v.v… đã cấp hoặc cho phép khi chưa có Luật khoáng sản (1996) để kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ điểu chỉnh, bổ sung hoặc cấp giấy phép khai thác theo quy định hiện hành. Cục ĐC&KS sẽ tổng hợp, đánh giá tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản tại 16 tỉnh; rà soát hồ sơ giấy phép thăm dò khoáng sản đã cấp và việc thực hiện nghĩa vụ ghi trong giấy phép đối với một số doanh nghiệp khai khoáng.

Trong năm nay, Cục ĐC&KS tập trung điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, với việc hoàn chỉnh đề án “Thăm dò Urani vùng Thành Mỹ (Quảng Nam); tổ chức thi công đề án “Điều tra đánh giá tiềm năng sa khoáng titan-zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa-Vũng Tàu; Đề án “Điều tra đánh giá tổng thể tài nguyên bể than đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận”; xây dựng đề cương nhiệm vụ “Biên hội và lập bản đồ khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản…