FFI hỗ trợ bảo tồn linh trưởng ở Phong Nha – Kẻ Bàng

Tổ chức bảo vệ động thực vật quốc tế (FFI) đã quyết định tài trợ 132.000 USD hỗ trợ bảo tồn loài linh trưởng ở vườn Quốc gia và vùng đệm di sản thiên nhiên Phong Nha Kẻ Bàng.

Dự án này thực hiện trong thời gian 18 tháng với mục đích đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Trung tâm khoa học Phong Nha Kẻ Bàng về kỹ năng cứu hộ linh trưởng, kỹ năng phát hiện những con linh trưởng cần cứu hộ; cách nhận biết 10 loài linh trưởng quý hiếm tại khu vực này.
 
 Ngoài ra, dự án nói trên của Tổ chức bảo tồn động, thực vật hoang dã quốc tế còn hỗ trợ cho vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ kiểm lâm trong việc bảo vệ rừng; giúp chính quyền các xã vùng đệm- nơi tiếp giáp với di sản thiên nhiên thế giới vận động nhân dân hạn chế tác động xấu đến môi sinh, môi trường của các loài động, thực vật hoang dã khu vực Phong Nha Kẻ Bàng.