Thịt – nhân tố ảnh hưởng xấu tới môi trường

Một kilogram thịt bò sinh ra nhiều phát thải khí nhà kính và các chất ô nhiễm khác hơn ba giờ lái xe.

Đây là tính toán trong một nghiên cứu của ông Akifumi Ogino thuộc Viện Gia cầm và Khoa học nghiên cứu về Vật nuôi và Đồng cỏ ở Tsukuba, Nhật Bản. Nghiên cứu đánh giá tác động của sản lượng thịt bò với ấm nóng toàn cầu, mức axít hoá của nước, dinh dưỡng tốt, tiêu thụ năng lượng.

Nhóm nghiên cứu xem xét sản lượng thịt bê, tập trung vào việc quản lý động vật và tác động của việc sản xuất và vận chuyển thức ăn gia súc.

Bằng cách kết hợp thông tin trên với dữ liệu từ các nghiên cứu trước của họ về tác động của thịt bò tới hệ thống nuôi béo bò, các nhà nghiên cứu có thể tính toán gánh nặng môi trường đối với mỗi kg thịt bò.

Phân tích của họ cho thấy để sản xuất ra một kg thịt bò, lượng phát thải khí nhà kính tương đương 36,4kg carbon dioxide.

Ngoài ra, một kg thịt bò còn thải ra các chất phân bón tương đương với 340 gram sulphur dioxide và 59 gram phân lân, và tiêu thụ 169 megajoule năng lượng.

Mặt khác, một kg thịt bò còn thải ra lượng CO2 tương đương với một chiếc xe ôtô đi trung bình 250km, và đốt cháy đủ năng lượng để thắp sáng một chiếc đèn 100 watt trong gần 20 ngày.

Những tính toán này dựa trên các phương pháp công nghiệp tiêu chuẩn của quy trình sản xuất thịt bò ở Nhật.

Đa số phát thải khí nhà kính là ở dạng methane thải ra từ bộ máy tiêu hoá của động vật, trong khi các chất phân bón và acid xuất phát chủ yếu từ chất thải của chúng.

Một nghiên cứu của Thuỵ Sĩ năm 2003 cho rằng thịt bò hữu cơ, nuôi bằng cỏ chứ không phải thức ăn gia súc cô đặc, thải khí nhà kính ít hơn 40% và tiêu thụ năng lượng ít hơn 85%.