Đức viện trợ 2 triệu euro cho Vườn Quốc gia Tam Đảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức đã đồng ý tiếp tục viện trợ giai đoạn 2 của Dự án Quản lý Vườn Quốc gia Tam Đảo với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại 2 triệu euro.

Thông qua Tổ chức Hỗ trợ kỹ thuật Đức (GTZ) giai đoạn 2 của dự án sẽ được thực hiện tại 3 tỉnh: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Dự án nhằm nâng cao năng lực quản lý và bảo tồn Vườn quốc gia Tam Đảo, góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường và cải thiện đời sống nhân dân vùng đệm.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 1 của dự án Quản lý vườn quốc gia Tam Đảo (2003-2006) đã hoàn thành với kinh phí tài trợ 1,8 triệu euro của Chính phủ Đức. Giai đoạn này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhà tài trợ và các tổ chức quốc tế đánh giá cao về những kết quả thu được như: khuyến khích người dân địa phương tham gia bảo vệ và khai thác rừng bền vững; nâng cao năng lực cho các bộ của Vườn và địa phương trong quá trình thực hiện dự án…