Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến trẻ sắp chào đời

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Quốc gia về Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe của Đức và Viện Quốc gia về Sức khỏe và Nghiên cứu Y khoa Pháp đã chứng minh tác hại của tình trạng ô nhiễm không khí đối với thai nhi. Đây là một công trình nghiên cứu chung mới được công bố.

Nhóm nghiên cứu cho rằng người mẹ tương lai càng hít nhiều khí ô nhiễm – đặc biệt là các phân tử khí thải từ khói xe chạy bằng diesel – trẻ sinh ra sau này càng nhẹ cân. Họ đã theo dõi ghi nhận 1.016 trường hợp bà mẹ và trẻ mới sinh tại thành phố Munich suốt 2 năm. Các bà mẹ này sinh sống tại 40 khu phố có tình trạng ô nhiễm khác nhau được các nhà nghiên cứu ghi nhận và phân tích số liệu. Những phụ nữ này phải trả lời bảng câu hỏi về nếp sinh hoạt, thói quen hút thuốc, hoặc các đặc điểm về sức khỏe khác của mình để các nhà khoa học lưu ý xem đó có thể là những yếu tố khác ảnh hưởng đến thai nhi hay không. Cuối cùng, họ kết luận rằng việc các bà mẹ hít phải khí ô nhiễm đã làm giảm trọng lượng của trẻ.