Chuyển đổi hơn 30ha VQG Yok Don xây thủy lợi

ThienNhien.Net – Bộ NN&PTNT vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xin chuyển đổi mục đích sử dụng 31,11 ha rừng đất rừng đặc dụng VQG Yok Don, Đắk Lắk để xây dựng công trình thủy lợi

Diện tích xin chuyển đổi mục đích sử dụng là 31,11 ha rừng tại các tiểu khu 485; 503; 507; 511; 521 với 14 khoảnh và 19 lô của VQG Yok Don phục vụ việc xây dựng công trình thủy lợi Buôn Trí.

Bộ NN&PTNT chỉ rõ công trình thủy lợi Buôn Trí sẽ góp phần quan trọng vào việc cung cấp nước tưới tiêu, phục vụ canh tác nông nghiệp, góp phần nâng cao kinh tế cho người dân vùng đệm VQG, giảm thiểu những tác động tiêu cực cho công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên của Vườn.

Bộ NN&PTNN cũng khẳng định Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo việc xây dựng công trình, tận thu gỗ trong phạm vi giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật và việc xây dựng công trình này sẽ không ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên cũng như giá trị đa dạng sinh học của Vườn.