Trần lưng kiếm ăn trên dòng sông “chết”

Hàng ngàn hộ gia đình hai bên bờ sông Thị Vải đang ngày từng giờ sống nhờ vào việc thu gom rác phế liệu trôi nổi trên mặt sông, bán cho các điểm thu mua. Những hộ gia đình này phần lớn trước đây đều sống bằng nghề đánh bắt thuỷ sản, đóng đáy hoặc buôn bán đường sông. Sông ô nhiễm, cá chết – nghề đánh bắt bị đứt đoạn. Trong lúc các cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp để cứu dòng sông được coi là giàu và đẹp bậc nhất vùng Đông Nam Bộ này; hàng trăm, hàng ngàn con người sống ở dòng sông “chết”, vẫn đang trần lưng chung sống với ô nhiễm và loay hoay tìm lối ra. Giải quyết cuộc sống tương lai cho họ là cả một vấn đề xã hội, không thể có lời giải trong ngày một ngày hai, nhưng cũng không thể không bắt đầu ngay từ hôm nay…