Nghệ An: 40% số người ở khu tái định cư Thuỷ điện Bản Vẽ bỏ về nơi cũ

Theo báo cáo của Phòng Dân tộc huyện Thanh Chương gửi Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An ngày 16/06, cho đến thời điểm này, đã có 1.023 hộ, 4.625 khẩu thuộc các xã: Kim Đa, Kim Tiến, thuộc huyện Tương Dương trong vùng lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ chuyển về theo quy hoạch 16 cụm dân cư.
Lập mới 13 bản trong khu tái định cư thuộc các xã: Thanh Hương và Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương.

Gần đây, đời sống bà con bước đầu gặp một số khó khăn như thiếu đất sản xuất, công cụ sản xuất, hệ thống thuỷ lợi, trang bị khoa học kỹ thuật cho thâm canh… chưa được đầu tư đồng bộ, tình hình an ninh trật tự, đặc biệt tệ nạn ma tuý diễn ra phức tạp.
 
Vì những nguyên nhân này, theo báo cáo, đến nay có khoảng 30-40% số người quay trở về bản cũ ở Tương Dương dựng lều trại tạm bợ tiếp tục phát rừng làm rẫy, đào đãi vàng…