Thả 23 cá thể rùa khô về môi trường tự nhiên

ThienNhien.Net – Ngày 25/1, Vườn Quốc gia Yok Đôn tiến hành thả 23 cá thể rùa khô về môi trường tự nhiên thuộc khu vực của Vườn. Đây là số động vật được Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn phát hiện trong vụ vận chuyển động vật trái phép thuộc khu vực cấm của Vườn vào ngày 17/1.

290113_LK_rua