17 ao, hồ tại Hà Nội đã biến mất chỉ sau 5 năm

Trong quá trình chuyển mình để trở thành đô thị hiện đại, diện tích ao, hồ Hà Nội đang ngày càng giảm, chỉ trong 5 năm, 17 ao hồ của Hà Nội đã bị san lấp hoàn toàn.