Trở về

Tại Quảng Bình, người dân đã nộp một con voọc quý hiếm cho cơ quan chuyên trách.

Trong chuyến lên xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, hai thanh niên Nguyễn Khoa Toàn và Nguyễn Lương Cảnh ở thôn Trung (Quảng Trạch, Quảng Bình) bắt gặp người dân địa phương chuẩn bị làm thịt một con voọc, hai anh đã bỏ 3 triệu đồng mua chú voọc về.

Ngày 15/6, hai thanh niên này đã bàn giao lại cho Trung tâm Cứu hộ Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng chú voọc này, được biết đây là một con voọc chà vá chân nâu thuộc nhóm IB, có trong sách đỏ Việt Nam và sách Đỏ thế giới (theo ảnh).