Rau "không sạch"

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố kết quả điều tra về điều kiện buôn bán, kinh doanh và chế biến thực phẩm tươi sống tại một số tỉnh.
Qua kết quả điều tra tại tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, điều kiện kinh doanh thực phẩm tươi sống tại các chợ, nhà hàng nhìn chung không đảm bảo vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là dụng cụ, phương tiện vận chuyển và bày bán. Trên tổng số 1.011 cơ sở được kiểm tra thì chỉ có 459 cơ sở đạt tiêu chuẩn quy định (chiếm 45%), riêng tỉnh Hà Nam chỉ đạt 42%.

Cục Bảo vệ thực vật cũng vừa phát hiện 2/33 mẫu rau lấy tại các chợ đầu mối của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt quá mức cho phép. Đặc biêt, phát hiện 7 mẫu rau tại Hà Nội có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng.