Ai phải đóng thuế tài nguyên nước ?

UBND TP.HCM vừa ban hành quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn thành phố, áp dụng từ ngày 1/6 tới. Theo đó, tài nguyên nước mặt là 2.000 đồng/m3 và tài nguyên nước dưới đất là 4.000 đồng/m3.

Ông Nguyễn Văn Phước, Phó giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường TP.HCM cho biết: “ Mức giá 2.000 đồng/m3 nước mặt và 4.000 đồng/m3 nước dưới đất là mức giá để tính thuế, còn thu thuế bao nhiêu thì còn tùy theo từng ngành nghề, có mức thuế suất khác nhau, theo quy định của pháp luật hiện hành. Ví dụ như ngành sản xuất nước đóng chai, khi khai thác và sử dụng tài nguyên nước sẽ chịu thuế suất khoảng 2 – 4%” .

Đối tượng nào sẽ phải đóng thuế tài nguyên nước?

– Ông Nguyễn Văn Phước: Chỉ có những cá nhân, đơn vị khai thác nước mặt, nước dưới đất dùng trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thương mại mới phải đóng thuế tài nguyên nước. Còn các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị khai thác nước mặt, nước dưới đất dùng để sinh hoạt hằng ngày, hay dùng cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, lâm nghiệp thì không chịu thuế này.

Việc thu thuế sẽ được thực hiện như thế nào?

– Việc này sẽ do ngành thuế thực hiện. Trước mắt, các cá nhân, đơn vị tự đăng ký và kê khai thuế; cơ quan thuế sẽ kiểm tra và tiến hành thu thuế.