WWF công bố tình trạng ô nhiễm và thiếu nguồn nước tại 10 con sông lớn trên thế giới

Ngaỳ 20/3/2007, Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên thế giới (WWF) đã công bố kết điều tra tình trạng ô nhiễm và thiếu nguồn nước tại 10 con sông lớn trên thế giới.

Mức độ ô nhiễm của con sông này so 50 trước đây tăng lên 70%. WWF cũng cảnh báo hiện nay do hiện tượng nóng lên của trái đất các dòng sông băng đang tan nhanh và bốc hơi với tốc độ chưa từng có trong lịch sử

Theo kết quả điều tra này, hiện nay cùng tốc độ phát triển nhanh chóng của nền công nghiệp nên sông Trường Giang phải chịu một lượng nước thải khổng lồ từ các nhà máy chảy ra lên tới 25 tỷ tấn/năm.

Mức độ ô nhiễm của con sông này so 50 trước đây tăng lên 70%. WWF cũng cảnh báo hiện nay do hiện tượng nóng lên của trái đất các dòng sông băng đang tan nhanh và bốc hơi với tốc độ chưa từng có trong lịch sử. Ước tính đến năm 2025 toàn cầu sẽ lâm vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. WWF còn đưa ra lời kêu gọi đã tới lúc các nước phải cùng nhau hợp tác bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên nước của trái đất.