Việt Nam đóng góp 50.000 USD cho Quỹ Kiểm soát ô nhiễm khói mù ASEAN

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả Hội nghị các nước ASEAN thực hiện Hiệp định về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý Việt Nam đóng góp ban đầu 50.000 USD cho Quỹ Kiểm soát ô nhiễm khói mù ASEAN.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát lại toàn bộ các khoản kinh phí Việt Nam đóng góp cho các quỹ từ trước đến nay trong khuôn khổ hợp tác khu vực (ASEAN, Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, Hợp tác Á-Âu ASEM) và các tổ chức quốc tế, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ..