Chọi gà ngày xuân

Trong các hội làng, hội đền chùa ngày xuân thường không thể thiếu thú vui chọi gà – vừa là giải trí, vừa nuôi dưỡng tinh thần thượng võ trong cộng đồng. Những ngón ra đòn trong chọi gà: đòn mỏ (mổ), đòn cựa (đâm), đòn chân (đạp), đòn ức (hứng), đòn cánh (đập)…