Ngày Trái đất 2011

Hơn 40 năm trôi qua, cứ đến ngày 22 tháng 4 hàng năm, người dân trên thế giới lại cùng nhau tổ chức kỷ niệm Ngày Trái Đất. Có thể nói, đây là một hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa của các tổ chức, cá nhân nhiệt tâm, trách nhiệm nhằm thể hiện quyết tâm và biểu thị cam kết của họ đối với việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Thứ 6 ngày 22/4/2011 này đánh dấu kỷ niệm Ngày Trái Đất lần thứ 41. Ngày này được chào mừng ở rất nhiều quốc gia trên khắp thế giới với các chiến dịch vì một môi trường xanh sạch đẹp. Ngày Trái đất năm nay, chiến dịch Một tỷ hành động xanh vì Trái đất – một chiến dịch môi trường lớn nhất thế giới – tiếp tục được kêu gọi nhằm thu thập được một tỷ hành động xanh trước Hội nghị thượng đỉnh Trái đất Rio lần thứ 20 vào năm 2012. Đến nay, chiến dịch này đã “gặt hái” được trên 45 triệu hành động xanh.