Nhà sàn dân tộc Tày sang Đức

Ngày 09/02/2007 đã diễn ra lễ "bàn giao" một nhà sàn truyền thống của dân tộc Tày để chuyển sang Đức và dựng tại rừng Quốc gia Bavaria trong dự án của UNESCO.

Nhà sàn này đã được xây dựng tại làng mộc Bích Chu, tỉnh Vĩnh Phúc như là một phần của quan hệ đối tác về giáo dục môi trường giữa Vườn quốc gia (VQG) Tam Đảo và rừng quốc gia Bavaria của CHLB Đức.

Ngôi nhà sàn này sẽ được chuyển sang CHLB Đức để tham dự Hội trại hoang dã quốc tế tổ chức tại rừng quốc gia Bavaria trong cuộc vận động thập kỷ toàn cầu “Giáo dục vì sự phát triển bền vững” của UNESCO.

Tại Hội trại này, các nhóm thanh niên sẽ được ngủ qua đêm trong các căn phòng đến từ các nước và các nền văn hóa khác nhau như Chile, Mỹ, Mongola, Benin, Venezuela và Việt Nam.

Mỗi căn phòng tiêu biểu cho một nền văn hóa hoặc sự nhận thức về tự nhiên. Những thanh niên ngủ trong ngôi nhà sàn dân tộc Tày này sẽ được trải nghiệm một phần văn hóa Việt Nam, sẽ được biết về thiên nhiên Việt Nam cũng như cách sống của người dân trong một bản dân tộc Tày.

Qua đó họ sẽ biết đến các lối sống và điều kiện sống của những người khác, và lòng bao dung cũng như sự hiểu biết văn hóa của họ sẽ được nâng cao.

Ông Phùng Văn Dích, một nghệ nhân tại làng mộc Bích Chu, dân tộc Tày gốc, vốn trông nom việc xây dựng ngôi nhà sàn này đảm bảo rằng ngôi nhà sàn được xây dựng với kỹ thuật và vật liệu truyền thống của dân tộc Tày.

Cuối tháng 2 này ngôi nhà sẽ được vận chuyển sang Đức và sẽ được ông Dích lắp ghép lại tại Hội trại hoang dã quốc tế với sự giúp đỡ của những thợ mộc Đức. Hội trại này sẽ được khai mạc vào ngày 07/07/2007.

Năm 2006 vừa qua, rừng quốc gia Bavaria đã cử một chuyên gia sang Việt Nam hướng dẫn một khóa đào tạo và giúp đỡ thực hiện các hoạt động giáo dục môi trường tại VQG Tam Đảo.

Năm nay, một giáo viên trẻ về môi trường của VQG Tam Đảo sẽ được cử sang Đức 6 tháng tại rừng quốc gia Bavaria để làm việc với các giáo viên môi trường khác cũng như các thanh niên đến tham dự tại Hội trại hoang dã quốc tế.