Rái cá lông mượt

Bộ lông bóng mượt, chiếc mõm ngắn và mặt lớn hơn là đặc điểm phân biệt loài rái cá lông mượt với rái cá thường. Tại Việt Nam, chúng chủ yếu sinh sống ở các tỉnh Nam Bộ. Đây là loài thú quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và được xếp ở mức độ đe doạ bậc V.

rái cá lông mượt