Robot tìm diệt cỏ

Đại học Illinois (Mỹ) đã chế tạo một loại robot chạy bằng năng lượng mặt trời, có thể giúp nông dân diệt cỏ.
Đại học Illinois (Mỹ) đã chế tạo một loại robot chạy bằng năng lượng mặt trời, có thể giúp nông dân diệt cỏ.
Robot mang tên AgBot này có ưu điểm là tự tìm ra cỏ để diệt và hạn chế được việc phun thuốc diệt cỏ trên một vùng rộng lớn. AgBot hoạt động bằng cách sử dụng máy quay phim và phần mềm nhận dạng để tìm cỏ, sau đó cắt xén đi phần cỏ và rải một lượng thuốc vừa đủ vào tận gốc bụi cỏ.
Sản phẩm mới giúp hạn chế tình trạng hóa chất lan rộng trên cả một vùng rộng lớn do gió và nước gây ra.