Hội thảo “Máy nước nóng năng lượng mặt trời”

ThienNhien.Net – Ngày 10/04/2009, tại Hà Nội, Văn phòng Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công thương) và Dự án “Thí điểm ứng dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời” đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Máy nước nóng năng lượng mặt trời”.

Để phổ biến việc ứng dụng máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời nhằm giảm thiểu điện năng tiêu thụ cho nhu cầu cung cấp nước nóng, từ tháng 04/2008 Việt Nam đã triển khai thực hiện Dự án nêu trên, với sự tài trợ của Ngân hàng thế giới (WB), tư vấn của Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường RCEE và TUV Rheinland (Đức).

Mục tiêu của Hội thảo nhằm đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Dự án; trao đổi kinh nghiệm để tháo gỡ những khó khăn và thu thập ý kiến đóng góp nhằm thúc đẩy việc ứng dụng máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời tại Việt Nam trong thời gian tới…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe và trao đổi về một số kết quả, kinh nghiệm trong phát triển thị trường và tham gia thí điểm ứng dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Việt Nam; những kinh nghiệm quốc tế trong việc ứng dụng máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. Nhiều đại biểu đã nêu lên những rào cản và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng thiết bị mới này…

Đây là những ý kiến bổ ích, thiết thực góp phần thúc đẩy việc ứng dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Việt Nam.