WVV tuyển Quản lý

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (WVV) cần tuyển Quản lý quản trị và mua sắm, làm việc tại Hà Nội. Hạn chót nộp hồ sơ: 10/06/2019 Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây

UN Women tuyển Tư vấn

Tổ chức Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) cần tuyển Tư vấn về giới, nông nghiệp và phát triển nông thôn, làm việc tại Hà Nội. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: procurement.vietnam@unwomen.org Hạn chót nộp hồ sơ: 30/05/2019 Tham khảo thông tin chi tiết tại đây

WVV tuyển Cán bộ

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (WVV) cần tuyển Cán bộ phát triển AP, làm việc tại Yên Bái. Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2019 Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây

ILO tuyển Tư vấn

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cần tuyển Nhóm/Công ty Tư vấn về phát triển hệ thống quản lý hồ sơ thanh tra lao động. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: quynhn@ilo.org Hạn chót nộp hồ sơ: 10/06/2019 Tham khảo thông tin chi tiết tại đây

SME Trà Vinh tuyển Cố vấn

Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (SME Trà Vinh) cần tuyển Cố vấn hỗ trợ kỹ thuật phát triển chuỗi giá trị du lịch tại tỉnh Trà Vinh. Liên hệ: Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh (Lầu 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh). […]

CARE tuyển Nhóm tư vấn

Tổ chức Care International cần tuyển Nhóm tư vấn thực hiện hoạt động tập huấn về thông tin truyền thông, làm việc tại Hà Nội. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ  tới địa chỉ email: procurement@care.org.vn Hạn chót nộp hồ sơ: 20/05/2019 Tham khảo thông tin chi tiết tại đây

GCF tuyển Điều phối viên

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các công đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” (GCF) cần tuyển Điều phối viên dự án, làm việc tại Nam Định. Liên hệ:  Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Cán bộ dự án GCF […]

CRAFT LINK tuyển cán bộ

Tổ chức CRAFT LINK cần tuyển Cán bộ giám sát xuất khẩu, làm việc tại Hà Nội. Liên hệ: Phòng Tài chính Nhân sự – Trung tâm Craft Link Địa chỉ: 51 Văn miếu, Hà Nội. Sđt: 024 37336101 máy lẻ 10 hoặc 14 Email: craftlink@fpt.vn Hạn chót nộp hồ sơ: 16/05/2019 Tham khảo thông tin […]

TT tuyển Trợ lý

Tổ chức Hướng tới minh bạch (TT) cần tuyển Trợ lý dự án, làm việc tại Hà Nội. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: hr@towardstransparency.vn Hạn chót nộp hồ sơ: 26/05/2019 Tham khảo thông tin chi tiết tại đây

ILO tuyển Tư vấn

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cần tuyển Tư vấn hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện Thỏa thuận thực hiện nhằm cung cấp hỗ trợ giáo dục cho trẻ em mục tiêu tại Hà Nội, làm việc tại Hà Nội. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ […]